Obavijest


Poziv za radove novog broja NOUS časopisa na temu Physis i Nomos

Dragi svi,

pozivamo sve studente i studentice filozofije, i sve ostale
zainteresirane da budete dio trećeg broja časopisa Novoosnovanog
udruženja studenata filozofije Nous. Tema ovog broja je „physis i
nomos“, o čemu više možete saznati u nastavku. Kao uredništvo
očekujemo radove koji se odlikuju strukturiranošću, preciznom
konceptualnom iscrtavanju problema, jasnom izražavanju, te
valjanom i jasno prepoznatljivom argumentacijom.

Naslov teme ovogodišnjeg broja časopisa glasi: physis i
nomos. Riječ je o pokušaju da se – u najširem smislu riječi –
zahvate kako opreka tako i suodnos prirode i konvencije. Kako je
riječ o temi koja se na ovaj ili onaj način, eksplicitno ili implicitno
javljala kroz čitavu povijest filozofije, otvara se široki spektar
aspekata koje je moguće obrađivati poput primjerice:

 • Istina i privid, bitak i mišljenje, iskon i zakon (ontologika)
 • Urođene ideje vs. empirizam vs. sebepostavljanje mišljenja
  (logika, teorija spoznaje)
 • Prirodno i pozitivno pravo (filozofija politike, etika)
 • Priroda i odgoj, natura i cultura (antropologika, psihologika)
 • Naturalizam vs. konvencionalizam (filozofija jezika)
 • Priroda i duh
 • Esencijalizam vs. egzistencijalizam
 • Prirodna i tehnička proizvodnja
 • Naturalizam i fatalizam
 • Apsolutna sloboda i nihilizam, transhumanizam

Dobrodošli su pritom i svi drugi pristupi, te specifične teme
i problemi koji se bave pitanjem physisa i/ili nomosa.

Rok za predaju rada je 15. siječnja, 2024.

 

Za dodatna
objašnjenja i upite vezane za temat, uvijek se možete javiti na mail
nous.urednistvo@gmail.com.

Radujemo se vašim radovima!