O NOUS-u

NOUS, tj. Novoosnovano udruženje studenata filozofije je udruga utemeljena radi promicanja interesa, upotpunjavanja i zaokruživanja filozofskog obrazovanja.

 

Udruga je nastala inicijativom studenata radi ostvarenja želje za adekvatno upoznavanje, prezentiranje i promicanje analitičke filozofije kao metodološki najprikladnijeg načina bavljenja filozofijom,  a koja je za sada neravnomjerno zastupljena na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Cilj NOUS-a je doprinijeti zaokruživanju i upotpunjavanju sadržaja dostupnog studentima filozofije na FFZG-u, u svrhu razvijanja raznolikosti filozofske misli na Odsjeku ali i olakšavanja pristupa filozofskim tendencijama u svijetu. lzvedbeno, rad Udruge u zadnje je dvije godine bio podijeljen u dvije sekcije – (1) NOUS theoretikos – koja se bavi radom na časopisu KRITiKA, s centralnim temama analitičke filozofije, poput filozofije logike, znanosti i jezika, u svrhu postavljanja osnovnih pretpostavki za kasnije bavljenje ostalim tradicionalnim disciplinama koje su izrasle na temeljima te jezgre; i (2) NOUS praktikos – koja se bavi organizacijom konferencija i tribina na kojima se problematiziralo i raspravljalo o aktualnim društveno-političkim temama.

 

Ciljevi Udruge

  • Promicanje i vršenje filozofskog rada koji karakterizira izvođenje istraživanja odlikovanih preciznošću, jasnoćom i potpunošću o specifičnim temama, nasuprot bavljenju filozofijom kroz ocrtavanje previše širokih tema i nejasnog diskursa;
  • promicanje interesa studenata filozofije; promicanje multidisciplinarnih i interdisciplinarnih pristupa filozofskom radu; promicanje filozofije kao discipline u širem akademskom krugu;
  • promicanje kvalitetnog znanstvenog rada bilo koje struke i znanstvenog pogleda na svijet;
  • promicanje nedovoljno zastupljenih pravaca u filozofiji pri Odsjeku za filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u svrhu upotpunjavanja i obogaćenja programa, te stvaranja mogućnosti za veću konkurentnost naših studenata u globalnoj filozofskoj zajednici;
  • utjecanje na kvalitetu studija te na puno poštivanje studentskih prava i sloboda;
  • sudjelovanje u radu Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
  • doprinos razvoju transparentnog i kvalitetnog Sveučilišta;
  • doprinos ostvarivanju slobodnog, demokratskog, pluralnog, tolerantnog, obrazovanog, kulturnog, socijalno i politički osviještenog društva;povezivanje i suradnja s drugim studentskim i civilnim organizacijama na fakultetu, Sveučilištu i šire, kako u Hrvatskoj tako i u svijetu.